Arbeidsmatchplatform met AI-technologie van 8vance gepresenteerd aan Minister

Op 23 januari presenteerden de initiatiefnemers van het Arbeidsmatchplatform hun project aan Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie. Het platform verbindt met AI-matchingtechnologie kandidaten aan technische werkgevers op basis van skills en competenties. De technologie stelt objectief de beste match voor bij elke vacature. Daarnaast biedt ze ook de mogelijkheid om flexibel te werken op basis van projecten en klussen. Het initiatief sluit aan bij de plannen van samenwerkende technische sectoren om meer technici te werven.

Nederland heeft tienduizenden extra vakmensen nodig om de maatschappelijke en klimaatgerichte doelstellingen te halen. Die vakmensen zijn er wel, maar meestal in andere dan de gewenste sectoren en beroepen. Het nieuwe Arbeidsmatchplatform is een initiatief van Alliander en beoogt het op grote schaal zichtbaar maken van skills en competenties van vakmensen voor de gehele bouw- en techniekbranche. Ze zijn dan efficiënter te matchen met de behoefte aan vakkennis, vakwerk en projecten bij werkgevers. Ook is (zij-)instroom met deze nieuwe technologie makkelijker. 8vance is via dochterbedrijf JobLiebe technologiepartner van het platform. De Minister reageerde enthousiast en initieerde een vervolggesprek.

Een ecosysteem voor talent in Rivierenland

Het Arbeidsmatchplatform heeft het bestaande arbeidsmarkt-ecosysteem in de pilotregio Rivierenland significant versneld en vereenvoudigd, door zij-instromers beter aan werk te matchen. Werkgevers, sociale partners en opleiders werken samen in het Arbeidsmatchplatform, dat gebruikt maakt van de technologie van JobLiebe. 8vance levert via JobLiebe de AI-matchingstechnologie achter dit platform. JobLiebe is mede door 8vance opgericht om het verlonen op project- en klusbasis beter mogelijk te maken. Het Arbeidsmatchplatform geeft per kandidaat gepersonaliseerd inzicht in de skills en competenties, stelt matches voor met technische werkgevers en werkt zowel landelijk als regionaal. Op basis van de technologie worden ook gepersonaliseerd opleidingen en bijscholingen voorgesteld, om zo de kloof tussen huidige en benodigde skills te dichten.

Voorbeeld voor het Aanvalsplan Arbeidsmarktkrapte

Vijf technische sectoren en vijf ministeries werken nu samen om een tekort van 60.000 technici op te vullen. Hun landelijke Aanvalsplan Techniek, Bouw en Energie moet ervoor zorgen dat er meer (zij-)instromers in beweging komen, die op basis van hun vaardigheden begeleid en opgeleid worden naar werk in de sector. Minister Jetten: “Het kabinet ziet dit als een prioriteit. Op korte termijn komen we met een Actieplan Groene en Digitale banen. Dit regionale initiatief in Rivierenland verdient landelijk navolging.”

Het Arbeidsmatchplatform faciliteert verder flexibele arbeidsverhoudingen door regionaal projecten en klussen aan te bieden in de techniek, bouw, infra en industrie, waarvoor kandidaten kunnen opteren. Het Arbeidsmatchplatform controleert bij inschrijving automatisch of de kandidaat voldoet aan alle harde eisen en veiligheidscertificaten. Het Arbeidsmatchplatform is volledig ingericht voor ondersteuning van arbeidsecosystemen, die kunnen bestaan uit werkgevers, opleiders, UWV en gemeenten. Alle deelnemende partijen kunnen hierin onderling samenwerken en gegevens landelijk en regionaal veilig en conform AVG uitwisselen.

Geen verlies van arbeidscapaciteit

Het platform faciliteert gezamenlijke regionale werving op basis van competenties en skills. Het doel is om in de omgeving te zoeken waar iemand het beste past, niet óf iemand past. Dat is anders dan de huidige praktijk. Op dit moment zoekt men vaak de perfecte kandidaat, die nationaal en organisatiegericht wordt geworven. Hierdoor vallen veel vakmensen buiten de gestelde kaders en is de kans op een overstap klein. Bij gezamenlijk werven op basis van de beste match op competenties en skills gaat in de toekomst geen capaciteit verloren.

Op dit moment kunnen kandidaten kiezen uit meer dan 100 technische beroepen. Veel kandidaten zien door de bomen het bos niet meer. Het Arbeidsmatchplatform helpt deze kandidaten met een Keuzekompas. Via 5 duidelijke ja-nee vragen krijgen kandidaten meer inzicht in hun werkvoorkeuren. Het Keuzekompas adviseert vervolgens welke beroepen het best passen.

Share this post
BlogNews
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken

Met een passende training kun je mensen uit onverwachte hoeken van de arbeidsmarkt inzetten op schaarse vacatures. Maar hoe doe je dat? AI, losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden, aldus Laurens Waling

Events
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR

Bekijk het webinar over veranderingen die AI veroorzaakt op het gebied van onder andere recruitment, interne mobiliteit, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en het verkleinen van skills gaps.

Events
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)

Ontdek op 11 april met Laurens Waling en 300+ HR-professionals hoe AI de recruitmentwereld transformeert, door in te zetten op skills, diversiteit, en innovatieve talentstrategieën.