UWV en 8vance werken samen om werkzoekenden en werkgevers beter met elkaar te verbinden

In een krappe arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is, is het voor UWV belangrijk om snel te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het traditionele matchen van vraag en aanbod op basis van opleiding en werkervaring volstaat niet meer. UWV gaat samenwerken met work-tech bedrijf 8vance om haar dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Met de overstap naar de intelligente matching-technologie van 8vance, kan UWV meer mensen naar het juiste werk begeleiden.

Keuze voor 8vance na uitgebreide aanbesteding

Voorafgaand aan de gunning aan 8vance doorliep UWV een twee jaar-durend aanbestedingstraject met een uitgebreid Programma van Eisen voor een standaardoplossing om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te bemiddelen. De aanbesteding leverde geen geschikte kandidaat op, waardoor UWV de mogelijkheid kreeg om met enkele deelnemers, waaronder 8vance, de onderhandeling te starten.

De oplossing van 8vance is uitvoerig getest en vergeleken door medewerkers van UWV. En er zijn externe adviezen gevraagd van o.a. Gartner Group. UWV heeft uiteindelijk voor 8vance gekozen, omdat zij de enige partij is die op dit moment een standaard softwarepakket aanbiedt, dat voorziet in de eisen en wensen van UWV. De intelligente matching technologie van 8vance analyseert real-time 80 miljoen profielen en 25 miljoen vacatures om voor iedereen relevante matches voor te stellen.

Meer mogelijkheden voor werkzoekenden, werkgevers en medewerkers

De functionaliteiten van het nieuwe pakket bieden straks alle Nederlanders de mogelijkheid om passend werk te vinden op basis van voorspelde skills, competenties en ambities. Er worden passende vacatures voorgesteld en inzichtelijk gemaakt wat er nodig is aan opleiding om een gewenst beroep (eventueel in een andere sector) in te kunnen vullen. Werkzoekenden krijgen de regie over hun eigen gegevens en kunnen zelf aangeven welke gegevens ze met wie willen delen.

Werkgevers krijgen meer inzicht in potentiële kandidaten en hebben de mogelijkheid zichzelf en hun vacatures beter te profileren op de arbeidsmarkt. Voor de professionals van UWV biedt het alle hulpmiddelen om zowel werkzoekenden als werkgevers met een ondersteuningsbehoefte optimaal te faciliteren. Met deze keuze maakt UWV de arbeidsmarkt voor alle partijen inzichtelijker en kan zij inspelen op de veranderingen die nodig zijn om vraag en aanbod beter samen te brengen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met UWV.

Share this post
BlogNews
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken

Met een passende training kun je mensen uit onverwachte hoeken van de arbeidsmarkt inzetten op schaarse vacatures. Maar hoe doe je dat? AI, losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden, aldus Laurens Waling

Events
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR

Bekijk het webinar over veranderingen die AI veroorzaakt op het gebied van onder andere recruitment, interne mobiliteit, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en het verkleinen van skills gaps.

Events
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)

Ontdek op 11 april met Laurens Waling en 300+ HR-professionals hoe AI de recruitmentwereld transformeert, door in te zetten op skills, diversiteit, en innovatieve talentstrategieën.