NederlandWerkt.org en 8vance gaan 25.000 statushouders matchen

Stichting Nederland Werkt is een initiatief om statushouders, vluchtelingen en mensen met een kwetsbare positie te ondersteunen bij het vinden van een opleiding, stageplek of baan naar eigen keuze. Het platform helpt de werkzoekenden zich voor te bereiden op hun toekomstige carrière. Hiervoor gebruiken ze zij de matchingstechnologie van 8vance, die met AI de skills en matches voor deelnemers voorspelt. Inmiddels hebben zich meer dan 100 netwerkpartners aangesloten, om de toegang tot de arbeidsmarkt te ontsluiten.

Stichting Nederland Werkt

Matchen met context

Bestuurslid Wijnand Prins vertelt over de aanpak. “Onze ambassadeurs bij de verschillende opvangcentra, helpen andere statushouders en vluchtelingen om een account aan te maken. In de app geven deelnemers aan welke vaardigheden, werkervaring en diploma’s zij hebben. Omdat mensen vaak niet al hun vaardigheden weten, helpt AI met het geven van suggesties. Vervolgens zoekt de app naar relevante vacatures. De ambassadeurs helpen – met toestemming van COA –mensen vrijwillig bij het opstellen van een profiel. Dat is nog best een uitdagende klus, want wat zijn diploma’s en verworven vaardigheden in het buitenland in Nederland waard? Wat wil iemand met zijn carrière, als hij/zij nog niet de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt kent?

Bestuursleden van NederlandWerkt spreken tegelijkertijd met hun partners. Dit zijn veel al grote bedrijven met een nijpend personeelstekort. Wijnand: “Deze bedrijven willen maar al te graag in onze pool vissen naar geschikte kandidaten. Zij maken daarvoor een vacature aan en krijgen direct matches te zien met de best passende kandidaten. De AI van 8vance zorgt ervoor dat in de match rekening gehouden wordt met iemands locatie, ambities, persoonlijkheid, aanleg, ervaring, opleiding en soft- en hard skills. Zelfs als deze niet volledig zijn ingegeven, kunnen deze met een grote waarschijnlijk voorspeld worden.”

Een passende plek in de Nederlandse samenleving

Naast de bedrijven zijn er ook welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere initiatiefnemers die vluchtelingen en statushouders ondersteunen bij het vinden van een plek in de Nederlandse samenleving. Wijnand: “We hebben bijvoorbeeld toegang tot een online pool van 20.000 Oekraïense statushouders. Met onze partners verwachten binnen een jaar 25.000 statushouders in de pool te hebben. Een groot deel van hen willen ook daadwerkelijk kunnen matchen aan relevant werk en aan passende opleidingen om het gewenste werk uit te kunnen voeren.”

Het initiatief is gestart in 2023. Oorspronkelijke richtten de initiatiefnemers zich op hoogopgeleide statushouders, maar al snel werd deze scope verbreed naar alle statushouders en vluchtelingen. Wijnand vertelt over de visie van het internationale en diverse bestuursteam: “Nederland heeft een tekort aan personeel, en moet zich realiseren dat we een importmarkt zijn. Net als Finland zouden we actief kunnen gaan werven om mensen naar ons land te halen en op de arbeidsmarkt in te zetten. Wij willen iedereen die hier heen komt een plekje geven in de Nederlandse samenleving.”

NederlandWerkt beperkt zich niet tot statushouders. Wijnand: “Er zijn ongelooflijk veel mensen die onterecht thuiszitten. Denk aan jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs en nu buiten bereik thuiszitten. Of herintreders, die na een periode thuis voor de kinderen te hebben gezorgd, nu weer beschikbaar zijn. UWV en de gemeenten slagen er nog beperkt in om iedereen aan passend werk te matchen. Wij willen groepen die financieel of sociaal kwetsbaar zijn via onze infrastructuur ook een plek op de arbeidsmarkt aanbieden.

Share this post
BlogNews
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken

Met een passende training kun je mensen uit onverwachte hoeken van de arbeidsmarkt inzetten op schaarse vacatures. Maar hoe doe je dat? AI, losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden, aldus Laurens Waling

Events
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR

Bekijk het webinar over veranderingen die AI veroorzaakt op het gebied van onder andere recruitment, interne mobiliteit, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en het verkleinen van skills gaps.

Events
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)

Ontdek op 11 april met Laurens Waling en 300+ HR-professionals hoe AI de recruitmentwereld transformeert, door in te zetten op skills, diversiteit, en innovatieve talentstrategieën.