8vance verlengt ISO 27001 certificering

Als marktleider op het gebied van skills-based matching, verwerkt 8vance een enorme hoeveelheid aan persoonsgegevens. Onze algoritmes analyseren continu ruim 80 miljoen Nederlandse, Duitse en Engelse profielen; en meer dan 25 miljoen vacatures. Met deze data kunnen we voor elke vacature en elk project de beste kandidaten voorstellen. Wij hechten er de grootste waarde aan dat deze gegevens veilig bewaard worden. In onze processen, techniek en cultuur staat privacy daarom centraal.
(2) ISO 27001
Als marktleider op het gebied van skills-based matching, verwerkt 8vance een enorme hoeveelheid aan persoonsgegevens. Onze algoritmes analyseren continu ruim 80 miljoen Nederlandse, Duitse en Engelse profielen; en meer dan 25 miljoen vacatures. Met deze data kunnen we voor elke vacature en elk project de beste kandidaten voorstellen. Wij hechten er de grootste waarde aan dat deze gegevens veilig bewaard worden. In onze processen, techniek en cultuur staat privacy daarom centraal.
8vance heeft in 2019 voor haar Information Security Management System de ISO/IEC 27001 certificatie aangevraagd en een certificaat met een geldigheid van drie jaar behaald. In de tussenliggende jaren heeft jaarlijks een externe surveillance audit door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau plaatsgevonden en dit jaar zijn wij er weer glansrijk in geslaagd een verlenging voor drie jaar te behalen waardoor we weer tot 2025 ISO 27001 gecertificeerd zijn!
ISO 27001 is de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging en beschrijft hoe informatiebeveiliging in een bedrijf kan worden beheerst met als doel het zekerstellen van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle informatie binnen een organisatie. De ISO Certificering toont aan dat de gehele organisatie zich bewust is van het belang van informatiebeveiliging en dat er op een verantwoorde en veilige manier met informatie wordt omgegaan en informatiebeveiligingsrisico’s worden geïdentificeerd en dat er maatregelen zijn genomen om de risico’s te voorkomen, dan wel te verkleinen.
 
De software van 8vance is gebouwd vanuit privacy by design perspectief. Dat wil zeggen dat de gebruiker 100% bepaalt wat er met zijn gegevens gebeurt. 8vance deelt nooit persoonsgegevens met derden zonder toestemming van de gebruiker. We verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de werking van de apps en de standaardinstellingen van onze apps zijn zo privacy vriendelijk ingesteld. We zijn geheel compliant met de AVG/GDPR-richtlijnen. 8vance werkt altijd onder een verwerkersovereenkomst met organisaties. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden.
 

En we gaan verder

8vance matching technologies Han en Vivian

8vance gaat trouwens verder dan richtlijnen. Het is onze missie om te toegang tot werk voor iedereen laagdrempelig en gelijkwaardig te maken. Daarom is het in onze software niet mogelijk om data als gender, leeftijd en afkomst te registreren, zodat niemand hierop anderen kan uitsluiten of voortrekken. Wij werken met de nieuwste softwareversies en gebruiken open source om onze veiligheidsdoelen te bereiken. We laten regelmatig verschillende pentests op onze applicaties laten uitvoeren.
 
Hoe goed we ook ons best doen, voor een snelgroeiende scale-up blijft het bij elke audit spannend, of alles nog klopt. Of alle procedures goed beschreven, uitgelegd en door iedereen nagevolgd worden. Er zit veel werk achter, wat normaal niet altijd zichtbaar is. Zodra het groen licht komt is dit dan ook altijd reden voor een feestje. We weten weer waarvoor we het doen! Onze gebruikers, onze klanten en wijzelf, hebben opnieuw de bevestiging dat we veilig werken volgens de wereldwijd erkende ISO 27001 normering. Hoera!
Share this post
BlogNews
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken

Met een passende training kun je mensen uit onverwachte hoeken van de arbeidsmarkt inzetten op schaarse vacatures. Maar hoe doe je dat? AI, losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden, aldus Laurens Waling

Events
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR

Bekijk het webinar over veranderingen die AI veroorzaakt op het gebied van onder andere recruitment, interne mobiliteit, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en het verkleinen van skills gaps.

Events
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)

Ontdek op 11 april met Laurens Waling en 300+ HR-professionals hoe AI de recruitmentwereld transformeert, door in te zetten op skills, diversiteit, en innovatieve talentstrategieën.