top of page

Terugblik op het Werf& Webinar: Binden en ontwikkelen van talent in ecosystemen

Op vrijdag 18 februari gingen Han Stoffels, Ron van der Net en Yves Feijen in gesprek over nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven en organisaties om medewerkers te binden, ontwikkelen en samen te behouden.Webinar terugkijken


In het webinar delen zij hun ervaringen (do’s & don’ts) over hoe bedrijven en organisaties beschikbare capaciteit maximaal inzetten binnen ecosystemen en tegelijkertijd de persoonlijke ontwikkeling van werknemers versterken. Werken vanuit een ecosysteem, in een netwerk van partners, creëert kansen en nieuwe businessmodellen.


Dit vereist van werkgevers een andere kijk op het benutten van capaciteit. Daarnaast is de inzet van platformtechnologie cruciaal om het ecosysteem succesvol te laten zijn.


Wil je weten wat samenwerken en “samenwerven” binnen een ecosysteem voor jouw bedrijf (groot of klein) kan betekenen? Dan is dit webinar interessant voor je!


Na dit webinar weet je:

  • Hoe het werken in ecosystemen helpt de beste werkgever te zijn

  • Hoe ecosystemen zorg dragen voor het optimaal benutten van capaciteit (minimaliseren van “waste-of-talent”)

  • Waarom betrokkenheid van de volledige organisatie van belang is bij het binden en ontwikkelen van talent

  • Waarom platformtechnologie daarbij van toegevoegde waarde is


Kijk hier het webinar terug
Ecosystemen bij 8vance


Wij zien bij onze klanten steeds vaker de vraag ontstaan om met technologie bestaande en nieuwe samenwerkingen te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld een ecosysteem zijn van een intermediair met haar eigen klanten of een ecosysteem van organisaties en bedrijven die onderling professionals uitwisselen.


Er kunnen uiteenlopende redenen zijn om zo’n samenwerking aan te gaan. Zo kan er bijvoorbeeld een (tijdelijk) overschot enerzijds en een tekort anderzijds zijn bij verschillende organisaties. Of werknemers kunnen elders competenties en vaardigheden verder ontwikkelen om daar bij terugkomst als werkgever van te profiteren. Bedrijven kunnen ook vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap medewerkers helpen aan een nieuwe baan binnen een ecosysteem.


Wil je zelf een ecosysteem starten? Of aanhaken bij een bestaand ecosysteem? Of gewoon eens verder praten met Han, Ron of Yves? Neem dan contact met ons op.

119 weergaven0 opmerkingen
bottom of page