Terugblik Werf& Webinar: Binden en ontwikkelen van talent in ecosystemen

Op vrijdag 12 februari vertelden Yves Feijen en Han Stoffels over een vernieuwende recruitment- en HR-werkwijze in Ecosystemen met ondersteuning van matchtechnologie. Want werken vanuit een ecosysteem, in een netwerk van partners, heeft zo z’n voordelen.

8vance matching technologies webinar terugkijken

In het webinar delen zij hun ervaringen (do’s & don’ts) over hoe bedrijven en organisaties beschikbare capaciteit maximaal inzetten binnen ecosystemen en tegelijkertijd de persoonlijke ontwikkeling van werknemers versterken. Werken vanuit een ecosysteem, in een netwerk van partners, creëert kansen en nieuwe businessmodellen. Dit vereist van werkgevers een andere kijk op het benutten van capaciteit. Daarnaast is de inzet van platformtechnologie cruciaal om het ecosysteem succesvol te laten zijn.

Wil je weten wat samenwerken en “samenwerven” binnen een ecosysteem voor jouw bedrijf (groot of klein) kan betekenen? Dan is dit webinar interessant voor je! De flexibiliteit van onze match- en platformtechnologie biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om bepaalde samenwerkingen op te zetten in een ecosysteem. Dit kunnen gesloten of open ecosystemen zijn, voor een brancheorganisatie, een stad of een regio, een werkveld, of een groep van organisaties die besluit om gezamenlijk de krachten te bundelen.

Wil jij meer weten over:

  • Welke factoren van invloed zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst?
  • Hoe het werken in ecosystemen een antwoord biedt op de uitdagingen voor recruiters, HR-professionals en loopbaanbegeleiders?
  • Het belang van autonome matching om ecosystemen van de toekomst vorm te geven?
  • Hoe jij als recruiter of HR-professional eenvoudig kan werken in gesloten of open ecosystemen, of deze zelf kan opzetten?

Na dit webinar weet je:

  • Hoe het werken in ecosystemen helpt de beste werkgever te zijn
  • Hoe ecosystemen zorg dragen voor het optimaal benutten van capaciteit (minimaliseren van “waste-of-talent”)
  • Waarom betrokkenheid van de volledige organisatie van belang is bij het binden en ontwikkelen van talent
  • Waarom platformtechnologie daarbij van toegevoegde waarde is

Kijk hier het webinar terug

Ecosystemen bij 8vance

Wij zien bij onze klanten steeds vaker de vraag ontstaan om met technologie bestaande en nieuwe samenwerkingen te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld een ecosysteem zijn van een intermediair met haar eigen klanten of een ecosysteem van organisaties en bedrijven die onderling professionals uitwisselen.

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn om zo’n samenwerking aan te gaan. Zo kan er bijvoorbeeld een (tijdelijk) overschot enerzijds en een tekort anderzijds zijn bij verschillende organisaties. Of werknemers kunnen elders competenties en vaardigheden verder ontwikkelen om daar bij terugkomst als werkgever van te profiteren. Bedrijven kunnen ook vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap medewerkers helpen aan een nieuwe baan binnen een ecosysteem.

Wil je zelf een ecosysteem starten? Of aanhaken bij een bestaand ecosysteem? Of gewoon eens verder praten met Han, Ron of Yves? Neem dan contact met ons op.

Share this post
BlogNews
NederlandWerkt.org en 8vance gaan 25.000 statushouders matchen
NederlandWerkt.org en 8vance gaan 25.000 statushouders matchen

Stichting Nederland Werkt is een initiatief om statushouders, vluchtelingen en mensen met een kwetsbare positie te ondersteunen bij het vinden van een opleiding, stageplek of baan naar eigen keuze. Het platform helpt de werkzoekenden zich voor te bereiden op hun toekomstige carrière. Hiervoor gebruiken ze zij de matchingstechnologie van 8vance, die met AI de skills en matches voor deelnemers voorspelt. Inmiddels hebben zich meer dan 100 netwerkpartners aangesloten, om de toegang tot de arbeidsmarkt te ontsluiten.

BlogNews
Eén ecosysteem voor talent in Twente
Eén ecosysteem voor talent in Twente

In Twente werken bedrijven samen met kennisinstellingen en de overheid aan één ecosysteem voor talent. Betere matches moeten leiden tot meer beschikbaar talent, meer werkgelegenheid en minder openstaande vacatures. De matchingsoftware van 8vance helpt hen om al het talent in de regio op de juiste plek in te zetten. Coördinator Ibrahim Yildirim vertelt over hun ambities.

Blog
Balans maakt met AI de arbeidsmarkt voor laboratoria transparant
Balans maakt met AI de arbeidsmarkt voor laboratoria transparant
Wie personeel of werk zoekt in laboratoria of in de procestechniek komt al snel uit bij Balans. Het bedrijf maakt dromen waar van mensen die in deze sectoren willen werken. De 20 medewerkers van Balans brengen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar voor de beste matches. De arbeidsbemiddelaar uit Arnhem gebruikt daarvoor succesvol de matchingtechnologie van 8vance, dat met AI passende banen en kandidaten voorspelt.