"Waarom ecosystemen belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt..."

De arbeidsmarkt is diffuus. Enerzijds is er sprake van (tijdelijke) overschotten en tekorten, anderzijds sluiten vraag en aanbod vaak niet goed aan door een mismatch van vaardigheden. Hoewel er binnen de algehele arbeidsmarkt voldoende aanbod van arbeid is, blijken boventallige medewerkers vaak nog niet helemaal geschikt voor sectoren met onvervulde vacatures. Echter, met wat scholing en begeleiding zouden deze werknemers wel heel bruikbaar zijn.

In ons vorige blog over ecosystemen kon je lezen dat de twee voetbalclubs Vitesse en Chelsea profiteren van een onderlinge samenwerking. Dit ecosysteem biedt veel voordelen en de arbeidsmarkt moet dit voorbeeld op grote schaal volgen. Maar waarom eigenlijk? Ecosystemen bieden niet alleen kansen, ze zijn ook nodig om de uitdagingen van de toekomstige arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Arbeidsmarkt van de toekomst

In de toekomst zal het aanbod op de arbeidsmarkt kleiner zijn dan de vraag en dreigt het gevaar dat in een aantal branches structureel tekorten aan geschoold personeel zullen ontstaan. Daarnaast leiden automatisering & robotisering tot skills-veroudering en een verhoogde vraag naar nieuwe functies en rollen.
 
Reden voor organisaties om uit de startblokken te komen en de samenwerking op te zoeken bij het scholen en ontwikkelen van medewerkers. Het zijn juist de werkgevers die, net zoals bij het voetbal, deze bal op moeten pakken. Hierbij gesteund door koepels, belangenorganisaties en gemeenten. De bijzondere periode waarin we ons nu bevinden schreeuwt om onderlinge samenwerking teneinde de discrepantie op de arbeidsmarkt op te lossen. Van werk naar werk, dat biedt voor zowel medewerkers als werkgevers zekerheid en ontwikkelmogelijkheden om inzetbaar te blijven en toekomstzekerheid te garanderen. Het geeft tevens een impuls om bij te blijven scholen in het kader van “een leven lang leren”.
 
Werkgevers zullen vroeg of laat voor deze uitdagingen komen te staan. Hoe kan een werkgever dan effectief samenwerken met andere partijen? Daarover meer in een volgende blog!

Share this post
BlogNews
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken

Met een passende training kun je mensen uit onverwachte hoeken van de arbeidsmarkt inzetten op schaarse vacatures. Maar hoe doe je dat? AI, losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden, aldus Laurens Waling

Events
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR

Bekijk het webinar over veranderingen die AI veroorzaakt op het gebied van onder andere recruitment, interne mobiliteit, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en het verkleinen van skills gaps.

Events
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)

Ontdek op 11 april met Laurens Waling en 300+ HR-professionals hoe AI de recruitmentwereld transformeert, door in te zetten op skills, diversiteit, en innovatieve talentstrategieën.