"Waarom ecosystemen belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt..."

De arbeidsmarkt is diffuus. Enerzijds is er sprake van (tijdelijke) overschotten en tekorten, anderzijds sluiten vraag en aanbod vaak niet goed aan door een mismatch van vaardigheden. Hoewel er binnen de algehele arbeidsmarkt voldoende aanbod van arbeid is, blijken boventallige medewerkers vaak nog niet helemaal geschikt voor sectoren met onvervulde vacatures. Echter, met wat scholing en begeleiding zouden deze werknemers wel heel bruikbaar zijn.

In ons vorige blog over ecosystemen kon je lezen dat de twee voetbalclubs Vitesse en Chelsea profiteren van een onderlinge samenwerking. Dit ecosysteem biedt veel voordelen en de arbeidsmarkt moet dit voorbeeld op grote schaal volgen. Maar waarom eigenlijk? Ecosystemen bieden niet alleen kansen, ze zijn ook nodig om de uitdagingen van de toekomstige arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Arbeidsmarkt van de toekomst

In de toekomst zal het aanbod op de arbeidsmarkt kleiner zijn dan de vraag en dreigt het gevaar dat in een aantal branches structureel tekorten aan geschoold personeel zullen ontstaan. Daarnaast leiden automatisering & robotisering tot skills-veroudering en een verhoogde vraag naar nieuwe functies en rollen.
 
Reden voor organisaties om uit de startblokken te komen en de samenwerking op te zoeken bij het scholen en ontwikkelen van medewerkers. Het zijn juist de werkgevers die, net zoals bij het voetbal, deze bal op moeten pakken. Hierbij gesteund door koepels, belangenorganisaties en gemeenten. De bijzondere periode waarin we ons nu bevinden schreeuwt om onderlinge samenwerking teneinde de discrepantie op de arbeidsmarkt op te lossen. Van werk naar werk, dat biedt voor zowel medewerkers als werkgevers zekerheid en ontwikkelmogelijkheden om inzetbaar te blijven en toekomstzekerheid te garanderen. Het geeft tevens een impuls om bij te blijven scholen in het kader van “een leven lang leren”.
 
Werkgevers zullen vroeg of laat voor deze uitdagingen komen te staan. Hoe kan een werkgever dan effectief samenwerken met andere partijen? Daarover meer in een volgende blog!

Share this post
News
1,7 miljoen voor onderzoek naar toegankelijkere arbeidsmarkt met AI
1,7 miljoen voor onderzoek naar toegankelijkere arbeidsmarkt met AI

De Universiteit Twente en 8vance onderzoeken met 1,7 miljoen euro NWO-subsidie het gebruik van AI voor een toegankelijkere arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.

Events
Ontdek de Toekomst van Recruitment tijdens Trend_Day (18 maart)
Ontdek de Toekomst van Recruitment tijdens Trend_Day (18 maart)

8vance nodigt u uit voor een toonaangevende sessie op Trend_Day op 18 maart 2024, waarin de transformerende invloed van AI op werving en selectie wordt verkend.