Riverboard analyseert vraag en aanbod naar skills in de regionale arbeidsmarkt

Amy Oerlemans is commercieel directeur van Kloet Onderhoud in Vlaardingen. Zij en haar broer zijn de vierde generatie in het familiebedrijf dat al 100 jaar bestaat. Een paar jaar geleden kreeg Amy opeens een telefoontje, dat de manier waarop zij naar haar medewerkers kijkt fundamenteel veranderde. De dochter van een van haar medewerkers, de heer Da Silva, belde met de vraag of zij haar vader wilde ontslaan, omdat hij het werk niet meer volhield. De heer Da Silva was een cruciale medewerker voor Amy: “Er stond bij wijze van spreken Da Silva op onze gevel, in plaats van Kloet. Het moeten ontslaan van deze iconische medewerker zou een klap in ons gezicht zijn.”

Amy ging direct op zoek naar manieren om medewerkers gezond hun pensioen te laten halen. Amy vertelt verder: “Toen realiseerde ik mij hoe cruciaal duurzame inzetbaarheid is. Wij doen veel fysiek werk aan gevels en verduurzaming van gebouwen. Het is erg lastig om opvolging te organisere]n en nieuwe medewerkers het onderhoudsvak te leren. Het is gek dat wij volop bezig zijn met circulair bouwen, slopen en onderhouden, maar wat doen we als het om medewerkers gaat? Die kun je toch niet als een stuk gebruikt materiaal weggooien?”

Duurzame inzetbaarheid is cruciaal

Kloet Onderhoud startte met ESF-subsidie een project om de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder te onderzoeken. Bij dit projecten raakten Xelfer en 8vance betrokken. Xelfer destilleert de skills van medewerkers en de AI van 8vance verrijkt en analyseert de data, zodat nieuwe matches met werkzaamheden gemaakt kunnen worden. Amy: “Met behulp van het platform van 8vance kunnen we medewerkers perspectief geven en ze flexibel inzetten. We laten hen zien wat hun transferable, ofwel overdraagbare, skills zijn, waar hun kansen liggen en hoe ze die kunnen inzetten. Op deze manier kan een medewerker zijn werkgeluk behouden en volledig inzetbaar blijven voor werkgevers. We creëren sociale circulariteit. Dat is niet alleen van toepassing voor medewerkers die hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Het is cruciaal voor alle medewerkers om te kijken wat hun talenten en skills zijn en hoe ze deze nog optimaler kunnen inzetten in hun bestaande functie of in een functie die ze bij hun huidige werkgever ambiëren. Het wordt een HR-tool.”

Het creëren van een regionale arbeidsmarkt

Al snel realiseerde Amy zich, dat je veel meer voor medewerkers kunt betekenen als je tussen bedrijven samenwerkt en een regionale arbeidsmarkt creëert. Amy bracht het project daarom onder bij de tafel ‘Leven Lang Leren’ van De Riverboard: “De Riverboard is een regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hier speelt veel sociale problematiek, waarvoor werkgelegenheid een belangrijke sleutel is. Het onderwijs is aangehaakt om leerlingen op vroege leeftijd inzicht te kunnen geven in hun talenten en competenties. Het Ministerie van SZW ondersteunt het project met een subsidie, onder andere omdat tijdig bijsturen kan voorkomen dat medewerkers als gevolg van economische ontwikkelingen de WW in gaan.”

Het project bevindt zich momenteel in een pilotfase. Er zijn 15 diverse bedrijven en scholen die meedoen om te kijken of we de transitiemogelijkheden in kaart kunnen brengen. Amy ziet volop mogelijkheden voor deze bedrijven, waaronder een grote zorggroep: “Als je iemand hebt die is uitgegroeid in zijn/haar baan, dan kun je deze medewerker collegiaal uitlenen of detacheren. Je bindt en boeit, en voorkomt dat mensen buiten de regio werk gaan zoeken.”

Amy vervolgt: “We onderzoeken nu hoe we medewerkers met bedrijven qua identiteit en persoonlijkheid met bedrijven kunnen matchen. Het AI-gedreven platform van 8vance helpt ons daar enorm bij, doordat het skills en matches bij personen en banen/vacatures inzichtelijk maakt. We kunnen nu analyses maken van de gewenste en aangeboden skills in de regio. Je kunt medewerkers er mee aanzetten om bepaalde opleiding te volgen. Je geeft hen zelf de regie over hun carrière, op basis van actuele arbeidsmarktdata. Stel dat een schilder zich na een paar jaar afvraagt, hoe en waar kan hij zichzelf verder kan ontwikkelen? Dan kunnen wij op basis van zijn/haar competenties aanpalende werkzaamheden en beroepen voorstellen.”

Het benutten van arbeidspotentieel

Amy denkt nog groter: “Samen met OnderhoudNL, de organisatie voor 2.000 bedrijven in vastgoedonderhoud, wil ik gaan kijken welke transferpaden we kunnen ontwikkelen naar binnen en buiten de sector. Bijvoorbeeld naar de zorg, waar een tekort is aan verzorgenden. Er is nog zoveel onbenut arbeidspotentieel. Dit begon als een persoonlijke zoektocht voor Da Silva. Toen bleek dat er nog weinig mogelijkheden zijn voor de circulariteit van medewerkers. Dankzij dit project en de mogelijkheden van 8vance kunnen we straks veel meer mensen naar werk mobiliseren. We maken bedrijven productiever en dragen bij aan werkgeluk.”

Amy sluit trots af: “Met 8vance kunnen we als regio analyseren welke skills en specifieke talenten we kunnen aanbieden, bijvoorbeeld wanneer een nieuw bedrijf zich wil vestigen. Zo hebben wij bijvoorbeeld veel maakindustrie. Dit maakt ons vestigingsklimaat voor bepaalde bedrijven veel aantrekkelijker. Dat geeft ons eigenwaarde als regio.”

Share this post
BlogNews
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken

Met een passende training kun je mensen uit onverwachte hoeken van de arbeidsmarkt inzetten op schaarse vacatures. Maar hoe doe je dat? AI, losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden, aldus Laurens Waling

Events
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR

Bekijk het webinar over veranderingen die AI veroorzaakt op het gebied van onder andere recruitment, interne mobiliteit, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en het verkleinen van skills gaps.

Events
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)

Ontdek op 11 april met Laurens Waling en 300+ HR-professionals hoe AI de recruitmentwereld transformeert, door in te zetten op skills, diversiteit, en innovatieve talentstrategieën.