Dankjewel COVID-19 voor de lessen van 2020

Eind vorig jaar zag 2020 er op papier nog uit als een gepland omslagjaar. We herpositioneerde ons als bedrijf met een brede AI-matchingtechnologie, naar een volledige focus op oplossingen voor “talent mobiliteit”. Volgens plan zouden we in maart beginnen met het verkopen van onze autonome[1] matching- en selectie-oplossingen, voor recruitment en outplacement.

8vance matching technoloiges Han and Vivian discussing

Als deel van deze strategie hadden we onze dochter Brightmaven (digitale speurneus voor verzekeringsbedrijven) in 2019 al in de verkoop gedaan en werden de laatste hobbels in dit proces net voor de eerste lockdown gladgestreken. De inkt op de notarisakte was nog nat toen we Premier Rutte vanuit het torentje de eerste (intelligente) lockdown hoorden afkondigen. Heel even dacht ik nog dat we na een kleine vertraging, gewoon door zouden kunnen gaan met de lancering van onze nieuwe producten voor recruiters, uitzenders en detacheerders maar het liep anders.
 
Snel werd duidelijk dat het aantal nieuwe vacatures significant afnam, de flexibele schillen massaal werden afgebouwd, en veel mensen alleen nog een baan hadden dankzij de NOW-regelingen. Het bleek niet echt het juiste klimaat om iets helemaal nieuws te introduceren. Als het huis brandt gaan de meeste mensen, en recruiters en uitzenders zijn net mensen, niet experimenten met een nieuw type brandspuit. Het drong snel tot mij door dat de meeste intermediairs en coaches nu even niet zitten te wachten op vernieuwende oplossingen, zeker geen AI-oplossingen, zelfs als die potentieel veel beter zijn.Geleidelijk drong het bij mij en in ons team door, dat COVID-19 eigenlijk alleen maar een versnelling heeft afgedwongen richting de onvermijdelijke arbeidsmarkt van de toekomst.

COVID-19 was en is een fenomeen dat we niet zagen aankomen en dat mensen van het ene op het andere moment met een nieuwe realiteit confronteert. Dit geldt voor heel veel organisaties, die veel meer of juist veel minder werk hadden. Dit geldt ook voor individuele mensen die plotseling thuis komen te zitten, zoals veel uitzendkrachten, zzp-ers, stewardessen en personeel in de horeca- en evenementensector. Dit geldt tenslotte ook voor mensen die plotseling overuren moeten draaien in de vitale beroepen of leraren die opeens alleen maar online les kunnen geven. Geleidelijk drong het bij mij en in ons team door, dat COVID-19 eigenlijk alleen maar een versnelling heeft afgedwongen richting de onvermijdelijke arbeidsmarkt van de toekomst. Een snelkookpan van de megatrends als het ware. Om te beginnen komt er een demografische crisis doordat de babyboom generatie met pensioen gaat.

Ten tweede zal er door robotisering een grote verschuiving in gevraagde skills en competenties ontstaan. Tot slot vraagt de klimaat- en energiecrisis om andere beroepen en ook andere businessmodellen. Verder zijn er nog tal van zachtere ontwikkelingen zoals de veranderende verwachtingen van Millennials t.a.v. werk en inkomen, de verminderde sociale mobiliteit en nog veel meer. Ik wil en kan hier nu geen uitputtende opsomming geven maar COVID-19 heeft ons laten zien hoe snel ons systeem kan worden ontregeld.
 
Bij de start van onze HR-strategie, een paar jaar geleden, hebben wij intuïtief ingezet op talentmobiliteit en talentontwikkeling op basis van skills en competenties. In tegenstelling tot alle gangbare modellen in die tijd. Ook hebben we, intuïtief, ingezet op mobiliteit in dynamische structuren zoals ecosystemen. Sommige collega’s keken wat meewarig naar onze ideeën en gingen door met de zeer profijtelijke verlenging van hun bestaande businessmodellen. Maar opeens was daar COVID-19 en het virus heeft ons onbedoeld laten inzien waarom onze keuze de enige juiste keuze was. Om die nieuwe flexibiliteit vorm te geven en het tekort zoveel mogelijk op te lossen, ligt het voor de hand om intensief te gaan samenwerken.

Wat COVID-19 laat zien is dat, om grote verstoringen van de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, een massale en grootschalige matching op basis van vaardigheden en competenties nodig zal zijn voor het opnieuw beoordelen, herplaatsen, omscholen van de beroepsbevolking en het “verplaatsen” van mensen en knowhow tussen industrietakken en bij bedrijven onderling. Als we niets doen zal er enerzijds een tekort gaan ontstaan in skills en competenties en anderzijds zullen groepen mensen massaal thuis komen te zitten, omdat zij niet de juiste aansluiting hebben op de arbeidsmarkt. Dit vraagt zowel om nieuwe flexibiliteit van organisaties als om nieuwe flexibiliteit van werknemers en zelfstandigen. Dit gaat over zaken als: tijdelijk uitlenen van medewerkers binnen een talentenpool of job carving in de zorg, of vroegtijdig inzetten op opleiding voordat het te laat is.

Om die nieuwe flexibiliteit vorm te geven en het tekort zoveel mogelijk op te lossen, ligt het voor de hand om intensief te gaan samenwerken. Bedrijven, overheden, intermediairs, onderwijs, branches kunnen er samen voor zorgen dat skills, competenties en kennis beschikbaar blijven en komen voor de economie. Ook kunnen zij ervoor zorgen dat individuele mensen de juiste ervaring opdoen en de juiste skills leren, zodat ze niet meer buiten de boot gaan vallen.
 
Dit laatste onderstreept een tweede intuïtieve keuze die we eerder al hebben gemaakt; de keuze om autonome matchtechnologie te combineren met talentmobiliteit in ecosystemen van organisaties, netwerken of regio’s. Hierbij genereert een matchplatform voor de vragende en aanbiedende partijen hele goede voorstellen, die de frictie uit het zoeken haalt. Juist deze keuze blijkt ideaal voor het ontwikkelen van nieuwe skills en competenties en het motiveren van mensen.

Bedrijven, overheden, intermediairs, onderwijs, branches kunnen er samen voor zorgen dat skills, competenties en kennis beschikbaar blijven en komen voor de economie.Je zou dus kunnen zeggen dat de coronacrisis de zwakte van ons rigide en verkokerde model genadeloos blootlegt en ons hiermee een dienst bewijst. Het zal nog even duren voordat de architecten van de huidige silo’s dit gaan toegeven, maar er is geen ontkomen aan. Wij zien nieuwe uitdagingen en gaan deze graag aan met onze technologie, data en analytics. In het nieuwe jaar helpen wij bedrijven de skills, competenties en de vrijheid te geven die ze zoeken. We willen Millennials en Generatie Z begeleiden op de arbeidsmarkt en vermijden dat mensen niet meer kunnen meedoen aan het arbeidsproces. De energietransitie en robotisering zijn uitdagingen van deze tijd die ons forceren te denken in nieuwe oplossingen.
 
Ik weet niet of ik COVID-19 hiervoor moet bedanken, maar wij gaan in 2021 vol inzetten op platformen voor ecosystemen voor zowel regio’s, branches als netwerken, met AI-matching op basis van skills en competenties. Wij kijken al uit naar het nieuwe jaar en alle uitdagingen die het met zich meebrengt.

Ik wens iedereen een gezond, gelukkig en succesvol 2021.

[1] Autonome match betekent dat de matchtechnologie zelfstandig voorstellen doet zonder menselijk handelen.

Share this post
BlogNews
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken
Zo laat je de data van miljoenen profielen in jouw voordeel werken

Met een passende training kun je mensen uit onverwachte hoeken van de arbeidsmarkt inzetten op schaarse vacatures. Maar hoe doe je dat? AI, losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden, aldus Laurens Waling

Events
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR
7 maart: Online event NL-AIC: AI transformeert HR

Bekijk het webinar over veranderingen die AI veroorzaakt op het gebied van onder andere recruitment, interne mobiliteit, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en het verkleinen van skills gaps.

Events
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)
11 april - Rethink the Future of Recruitment (Emerce)

Ontdek op 11 april met Laurens Waling en 300+ HR-professionals hoe AI de recruitmentwereld transformeert, door in te zetten op skills, diversiteit, en innovatieve talentstrategieën.