8vance matcht ook mensen met afstand tot arbeidsmarkt dankzij Europese samenwerking

Stel je hebt moeite met lang staan, met praten of met concentreren. Dan is het nu lastig om een passende vacature of klus te vinden. 8vance bouwt met behulp van EU-subsidie nu een slim ‘ability’-profile. Daarmee kan iedereen makkelijk aangeven wat zijn/haar mogelijkheden en beperkingen zijn, en net zo gemakkelijk werk vinden als iedereen. De nieuwe mogelijkheden worden in de loop van 2023 voor alle klanten van 8vance beschikbaar, zodat zij een nog grotere pool aan geschikte kandidaten kunnen aanboren.

Dit initiatief kwam tot stand door Robbert Boonk. Hij is directeur van PHH Academie, een opleidingsinstituut voor o.a. jobcoaches, gebaseerd op de methode ‘Supported Employment’. Jarenlang detacheerde hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Robbert weet alles van de wet- en regelgeving, de mogelijkheden en de uitdagingen om deze doelgroep effectief in te zetten. Het matchen en plaatsen van mensen met een beperking is intensief handwerk. Robbert miste een intelligent platform, dat rekeninghoudend met ‘abilities’ en ‘disabilities’ werkzoekenden en vacatures matcht. Daarom klopte hij aan bij 8vance, om op basis van het bestaande matchingplatform speciaal voor deze doelgroep nieuwe functionaliteiten en matchingsalgoritmes te ontwikkelen.

Denken in mogelijkheden

In 2021 begon hij een internationaal initiatief, samen met 8vance en vijf partners uit België, Nederland, Oostenrijk en Italië, om de technologie voor een dergelijk platform te ontwikkelen. Een EU-subsidie ondersteunde hem hierbij. Maar hoe match je vacatures met mensen die langdurige of tijdelijke lichamelijke of mentale beperkingen hebben?  Na veel onderzoek is er gekozen voor een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst (gebaseerd op de functiemogelijkheden lijst); die het mogelijk maakt om gestructureerd en toch gebruiksvriendelijk een ‘ability profile’ in te vullen. Daar staat dan bijvoorbeeld in dat iemand maximaal één uur kan staan. Dat is de positieve manier om te omschrijven welke beperkingen iemand heeft; in dit geval het niet te lang kunnen staan. Ook de werkgever beantwoordt de ability vragen bij een functie, bijvoorbeeld of iemand langer dan één uur moet kunnen staan. Het systeem kan dan matches maken. Zo krijgt het bedrijf geschikte kandidaten voorgesteld en de kandidaat geschikte vacatures.

Voor werkgevers

Voor werkgevers wordt het steeds aantrekkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Niet alleen vanuit een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) perspectief, het is ook wettelijk verplicht voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers om een aantal mensen uit deze doelgroep in dienst te hebben (de Quotumregeling). Los van deze externe motivaties is er voldoende intrinsieke motivatie bij ondernemers. Zij staan te springen om meer personeel en kijken daarvoor steeds vaker naar nieuwe doelgroepen.
 
Door bijvoorbeeld het werk op te knippen in losse klussen, wordt het veel makkelijker om nieuwe mensen te vinden. Beide partijen blijven flexibel, het werk wordt overzichtelijker en na de kennismaking ‘on the job’ kunnen ze besluiten tot een langer dienstverband.

De toekomst voor Intelligente matchingsalgoritmes

 
In de loop van 2023 wordt de methodiek voor iedereen toegankelijk. Robbert vertelt: “Er zijn in Nederland en de EU diverse initiatieven om deze doelgroep te matchen. Maar deze initiatieven gebruiken geen intelligente matchingsalgoritmes (AI). Al deze initiatieven kunnen straks gebruik maken van deze technologie in hun eigen platformen. Door de diverse bronnen van vacatures en kandidaten uit deze doelgroep aan elkaar te koppelen, wordt de kans op een succesvolle match sterk vergroot. De infrastructuur van 8vance maakt het mogelijk om één groot ecosysteem te creëren voor deze doelgroep, zelfs over grenzen heen. Uiteindelijk is mijn doel dat de arbeidsmarkt net zo toegankelijk wordt voor iedereen met een beperking, als dat deze is voor iedereen zonder beperking. We hoeven dan niet langer specifiek voor deze doelgroep aan de slag te gaan, maar ondersteunen hen om op eigen kracht passend werk te vinden.”

Share this post
BlogNews
NederlandWerkt.org en 8vance gaan 25.000 statushouders matchen
NederlandWerkt.org en 8vance gaan 25.000 statushouders matchen

Stichting Nederland Werkt is een initiatief om statushouders, vluchtelingen en mensen met een kwetsbare positie te ondersteunen bij het vinden van een opleiding, stageplek of baan naar eigen keuze. Het platform helpt de werkzoekenden zich voor te bereiden op hun toekomstige carrière. Hiervoor gebruiken ze zij de matchingstechnologie van 8vance, die met AI de skills en matches voor deelnemers voorspelt. Inmiddels hebben zich meer dan 100 netwerkpartners aangesloten, om de toegang tot de arbeidsmarkt te ontsluiten.

BlogNews
Eén ecosysteem voor talent in Twente
Eén ecosysteem voor talent in Twente

In Twente werken bedrijven samen met kennisinstellingen en de overheid aan één ecosysteem voor talent. Betere matches moeten leiden tot meer beschikbaar talent, meer werkgelegenheid en minder openstaande vacatures. De matchingsoftware van 8vance helpt hen om al het talent in de regio op de juiste plek in te zetten. Coördinator Ibrahim Yildirim vertelt over hun ambities.

Blog
Balans maakt met AI de arbeidsmarkt voor laboratoria transparant
Balans maakt met AI de arbeidsmarkt voor laboratoria transparant
Wie personeel of werk zoekt in laboratoria of in de procestechniek komt al snel uit bij Balans. Het bedrijf maakt dromen waar van mensen die in deze sectoren willen werken. De 20 medewerkers van Balans brengen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar voor de beste matches. De arbeidsbemiddelaar uit Arnhem gebruikt daarvoor succesvol de matchingtechnologie van 8vance, dat met AI passende banen en kandidaten voorspelt.