Privacyverklaring van 8vance Matching Technologies B.V.

Wij hechten belang aan de bescherming van uw privégegevens. Onze ('8vance', 'wij’) dienstverlening voldoet aan alle geldende wetgeving om veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens te garanderen. Deze Verklaring heeft tot doel daarover duidelijkheid te bieden en uiteen te zetten, hoe 8vance omgaat met Persoonsgegevens, die we tijdens uw bezoeken aan onze website en het gebruik van onze service verzamelen. Lees deze Verklaring daarom zorgvuldig door, vóórdat u zich als deelnemer bij 8vance registreert. Registratie bij 8vance houdt in, dat u akkoord gaat met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en toepassen.

Verantwoordelijkheid

8vance Matching Technologies B.V., geregistreerd aan de Arnoldus Janssenstraat 82, in 5935BT Steijl, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

8vance kan derden inschakelen voor het leveren van service en het onderhouden en verbeteren van haar producten. Deze derde partijen kunnen beperkt toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Ook zij zijn verplicht zich te houden aan deze Verklaring en alle geldende wetgeving.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Om u in het kader van onze service in verbinding te brengen met bedrijven die vacatures op onze website aanbieden ('Corporate Partner'), vragen wij u eerst om een gratis gebruikersaccount te openen. Via dit account verzamelen wij uw inloggegevens - uw gebruikersnaam en uw wachtwoord ('Login Data'). Daarna vragen we om uw persoonlijke informatie ('Persoonsgegevens'), zoals uw naam en contactgegevens, evenals verplichte en vrijwillige gegevens over uzelf (CV, vaardigheden, etc.). Verder is het mogelijk, dat we automatisch data om technische of statistische redenen verzamelen tijdens het gebruik van de 8vance-website en diensten, zoals uw IP-adres, bezochte sites, enz. ('Algemene gegevens').

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over uw inloggegevens, persoonlijke informatie en algemene gegevens die betrekking hebben op u als identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw post- en e-mailadres, inclusief gebruiksgegevens, zoals uw IP-adres.

Alle bovengenoemde gegevens worden elektronisch verwerkt in machineleesbare vorm en opgeslagen in onze eigen database in Europa.

Gebruik van persoonsgegevens

8vance gebruikt uw Persoonsgegevens uitsluitend om uw profiel te matchen met vacatures die onze Corporate Partner aanbiedt op onze website, om u door te verbinden met die Corporate Partner, voor technische website- en databaseadministratie of voor contact met u.

 

Indien u instemt met de matching procedure, dan zullen onze Corporate Partners uw volledige Persoonsgegevens kunnen zien en verwerken in het kader van het rekruteringsproces. Zij zijn dan in staat zijn om al uw gegevens te bekijken en te downloaden. Onze Corporate Partner kan uw gegevens ook gebruiken voor andere vacatures op onze website.

8vance is niet aansprakelijk voor het gebruik van Persoonsgegevens door onze Corporate Partner.

Indien u daar uitdrukkelijk mee instemt, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden, zoals een nieuwsbrief.

8vance zal uw Persoonsgegevens niet aan derden verkopen, noch zal 8vance deze gegevens elders op de markt brengen. 8vance-medewerkers en servicepartners zijn allen verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

We slaan uw Persoonsgegevens op in servers binnen de Europese Unie. 8vance verplicht de dienstverleners die deze servers ter beschikking stellen om zich te houden aan de AVG en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Keuzevrijheid

U behoudt de volledige controle over alle Persoonsgegevens die u aan 8vance verstrekt. U kunt uw accountprofiel te allen tijde wijzigen. Houd er rekening mee dat dit van invloed is op uw sollicitatie. Als uw persoonlijke contactgegevens (bijv. postcode, e-mail, postadres) veranderen, dient u deze onmiddellijk bij te werken, aangezien ze kunnen worden gebruikt om tijdens het wervingsproces contact met u op te nemen.

Bewaartermijn

 

8vance bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan. De bewaartermijn varieert afhankelijk van het soort gegevens.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Uw toestemming om ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden toe te passen vormt de wettelijke basis voor verwerking van uw gegevens.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt en van onze service gebruik maakt, kunnen wij zogenaamde 'cookies' gebruiken om uw bezoek aan onze website af te stemmen op uw behoeften. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw computer opslaat. Na uw browsersessie worden de meeste cookies automatisch van uw harde schijf verwijderd. Zogenaamde 'permanente cookies' worden op uw computer opgeslagen en stellen ons in staat u bij uw volgende bezoek aan onze website te herkennen. Indien u geen cookies op uw computer wenst te laten opslaan, kunt u dit weigeren via de instellingen van uw internetbrowser (zie hieronder).

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Wij gebruiken Google Analytics om beter te bepalen hoe onze website wordt gebruikt en om onze service te verbeteren. Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies. Cookies slaan informatie op zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem van uw computer, evenals de URL van de verwijzende site. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen naar en opgeslagen in servers in de Verenigde Staten. In geval van IP-anonimisering zal Google het laatste gedeelte van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) inkorten en anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar de servers van Google in de VS gestuurd en door Google verkort. In opdracht van 8vance zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en het leveren van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt het opslaan van cookies met behulp van de daarvoor geëigende instellingen van uw browser blokkeren. Wij wijzen u er op, dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google, zoals hierboven uitgelegd.
Door het downloaden en installeren van de plug-in voor de browser op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, kunt u het genereren en verwerken van uw gegevens met behulp van cookies (inclusief uw IP-adres) door Google blokkeren.

Veiligheid

8vance besteedt alle aandacht aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Uw gegevens zijn zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervorming/vervalsing, bewerking en ongeautoriseerde vrijgave, evenals ongeoorloofde openbaarmaking met technische of organisatorische middelen.

Uw wachtwoord beschermt de toegang tot uw gratis gebruikersaccount. Daarom mag u uw wachtwoord nooit met derden delen en dient u uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens op onze website dragen we deze over met Secure-Socket-Layer ('SSL')-technologie, die de industriestandaard vormt.

Minderjarigen

8vance verzamelt in geen geval en bewust Persoonsgegevens van minderjarigen, deze op enigerlei wijze gebruiken of zonder toestemming doorgeven aan derden.

Verwijderen van gegevens

Door gebruik te maken van de 'delete account'-knop, kunt u te allen tijde uw account verwijderen, inclusief uw Persoonsgegevens. Dit annuleert automatisch alle lopende sollicitaties in het wervingsproces bij een Corporate Partner. Uw account wordt conform de wettelijke voorschriften geannuleerd.

We verwijderen uw account en persoonlijke gegevens eveneens uiterlijk 12 maanden automatisch en volgens de wettelijke voorschriften na uw laatste login in ons systeem.

Recht op informatie 

Als u vragen heeft
- betreffende ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of
- hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, of
- in het geval u bezwaar heeft of
- in het geval dat u uw persoonlijke gegevens wil downloaden, of
- als u een klacht heeft
kunt u te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van uw privacy via support@8vance.com.

Termen
 

8vance B.V. – ‘8vance/wij/ons’

Gebruiker van 8vance software en diensten – ‘u/uw’

Uw persoonlijke gegevens – ‘Persoonsgegevens’
Uw IP adres, bezochte websites, etc. – ‘Algemene gegevens’

Google Analytics, Google Inc. – ‘Google’

Algemene verordening inzake gegevensbescherming – ‘AVG’

Privacyverklaring – ‘Verklaring’
Corporate Partner / partnerwebsite – ‘Corporate Partner’


8vance Matching Technologies B.V.
Kantoor: Kazernestraat 15a, 5928NL Venlo, Nederland
Directeuren: Johannes (Han) A.G. Stoffels, Peter van Marwyk
Email: support@8vance.com

Deze versie dateert van: April 2020